Steun Oekraïense vluchtelingen

Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Kijk hier wat je kunt doen, bij welke organisatie je terecht kunt en wat de actuele situatie is.

Wat kun jij doen?

Er zijn nog veel onzekerheden, dus we passen deze informatie aan wanneer er iets wijzigt.

Ik ben solidair

Draag Oekraïense vluchtelingen een warm hart toe en laat zien dat je aan ze denkt. Na ondertekening ontvang jij een poster die je op je raam kunt hangen.

Ik ben solidair

Draag Oekraïense vluchtelingen een warm hart toe en laat zien dat je aan ze denkt. Na ondertekening ontvang jij een poster die je op je raam kunt hangen.

Ik bied huisvesting aan

Bied jij je huis aan voor de opvang van vluchtelingen?

Ik bied huisvesting aan

Bied jij je huis aan voor de opvang van vluchtelingen?

Ik wil vrijwilliger worden

Wil jij je inzetten voor vluchtelingen?

Ik wil vrijwilliger worden

Wil jij je inzetten voor vluchtelingen?

Ik bied spullen / een initiatief aan

Waar in Nederland kun je goederen doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

Ik bied spullen / een initiatief aan

Waar in Nederland kun je goederen doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen en informatie over hun procedures, opvang en het bieden van hulp.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen en informatie over hun procedures, opvang en het bieden van hulp.

Informatie voor gevluchte Oekraïners - Інформація для біженців з України

Information for refugees from Ukraine, Інформація для біженців з України, Информация для беженцев из Украины:

Op refugeehelp.nl verzamelen we alle informatie voor gevluchte Oekraïners die in Nederland zijn of van plan zijn hierheen te komen. De informatie is beschikbaar in Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Lokale initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan. We zullen hier een overzicht bieden van initiatieven van lokale organisaties die bij ons bekend zijn. Deze pagina is nog in ontwikkeling, gaandeweg zullen meer initiatieven zichtbaar zijn. Let op: het gaat hier om particuliere initiatieven waar VluchtelingenWerk niet bij betrokken is en derhalve niet de verantwoordelijkheid voor draagt.

Dossier Oekraïne

Op 24 februari 2022 valt het Russische leger Oekraïne binnen. De oorlog maakt veel slachtoffers onder burgers en miljoenen mensen uit Oekraïne zoeken een veilig heenkomen. In dit dossier lees je de laatste stand van zaken en krijg je meer achtergronden.

Wie doet wat?

Deze landelijke organisaties zetten zich samen in om vluchtelingen in Nederland goed op te vangen.

Begeleiding en belangenbehartiging

Wij staan in elk asielzoekerscentrum klaar, geven begeleiding aan vluchtelingen in Nederland, komen op voor hun belangen en ondersteunen lokale partnerorganisaties in en om Europa.

Gastgezinnen voor statushouders

Takecarebnb biedt logeerplekken voor statushouders bij gastgezinnen in Nederland.

Slachtofferhulp

Emotionele ondersteuning aan mensen in Nederland (zoals familieleden) die betrokken zijn bij personen in Oekraïne; en vanwege die situatie emotionele opvang wensen.

Uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden

Bouw van een supportnetwerk

OpenEmbassy is bezig een netwerk te bouwen van mensen in Nederland die van steun kunnen zijn voor Oekraïners die hier aankomen of hier zijn en niet terug kunnen gaan.

Hulp aan noodopvanglocaties

UNICEF geeft advies aan lokale vrijwilligersorganisaties en biedt een training om kinderen een veilige speelplek (kinderkamer) te bieden in noodopvanglocaties.

Advies voor vluchteling-studenten

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en willen studeren of werken helpen we op weg met informatie en advies.

Plaatsing en opvang van asielzoekers

Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist.

Noodhulp en monitoring

UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. UNHCR Nederland houdt toezicht op de uitvoering van het Vluchtelingenverdrag in Nederland. Sinds 2014 heeft UNHCR een noodhulpoperatie in Oekraïne.

Juridische hulp aan kinderen op de vlucht

Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen. De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppend hart van de organisatie.

Noodhulp

Stichting Vluchteling ondersteunt twee regionale noodhulp organisaties die hulp bieden in Oekraïne en de omringende landen.

Mentale hulp bij angst en onzekerheid

MIND Korrelatie is er voor iedereen die angstige en onzekere gevoelens ervaart door de oorlog in Oekraïne en de dreiging die daarvan uitgaat. Telefonisch of via chat.

Hulp voor dieren uit Oekraïne

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht.

Protestantse Kerk in Nederland

Protestantse Kerk in Nederland roept onze plaatselijke kerken in Nederland op om Oekraïense vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hun hulp aan te bieden aan de burgerlijke gemeenten.

Kerk in Actie

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen.

Save the Children

Save the Children pleit voor bescherming van kinderen en hun families op de vlucht, het naleven van het internationaal humanitair recht en het stoppen van het gebruik van explosieven in bevolkte gebieden.

Opvang en voogdij

Nidos regelt de opvang en voogdij voor alleenstaande minderjarige vluchtelingkinderen.

Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

Taalondersteuning

Global Talk staat vluchtelingen bij met taalondersteuners zodat de vluchtelingen zich in ieder geval verstaanbaar kunnen maken en begrijpen wat er wordt uitgelegd.

Zorg en ondersteuning

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen, en heeft aandacht voor het algehele welzijn van Oekraïense vluchtelingen.

Leger des Heils

Het Leger des Heils zet zich nationaal en internationaal in voor Oekraïense vluchtelingen, en coördineert noodopvang en biedt noodhulp.

Contact

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet terug op deze website, bijvoorbeeld bij onze veelgestelde vragen, of op de pagina spullen doneren?

Bel dan:

020 300 1414 of mail naar oekraine@vluchtelingenwerk.nl

Bereikbaarheid van het telefoonnummer: Maandag t/m donderdag: 9 - 21 uur. Vrijdag: 9 - 17 uur. Zaterdag: 10 - 14 uur.
Wil je een lokaal of regionaal initiatief voor Oekraïense vluchtelingen aanmelden? Kijk dan op de pagina met initiatieven.