Doneren met belastingvoordeel

Jouw giften aan VluchtelingenWerk zijn aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van jouw inkomen, krijg je een deel van je gift terug via de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften. Je belastingaftrek is het hoogst als je kiest voor een periodieke gift.
Verhaal, 17 maart 2022

Belastingaangifte 2021

Als je aangifte Inkomstenbelasting voor 2021 doet, kun je giften en schenkingen aan VluchtelingenWerk Nederland aftrekken. VluchtelingenWerk heeft namelijk een ANBI-status. Als je VluchtelingenWerk opzoekt in de lijst van Anbi’s, krijg je meerdere organisaties te zien met ‘vluchteling’, in de naam. Je vindt ons dan onder ‘Stichting VluchtelingenWerk Nederland’ gevestigd te Amsterdam.

Het fiscaal nummer / RSIN van VluchtelingenWerk Nederland: 0051.83.935.

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan kun je tijdens kantoortijden contact opnemen met onze donateursservice, tel. 020 – 346 72 07.
Gewone giften

Wat is het verschil tussen periodieke giften en gewone giften?

Een gewone gift mag je aftrekken van de belasting. Voor gewone giften geldt wel een drempel. Het bedrag daarboven mag je aftrekken. Er geldt ook een maximumbedrag.

Periodieke giften

Een periodieke gift mag je in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Deze vorm van geven leidt tot meer belastingvoordeel.

 • Je gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). VluchtelingenWerk beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de Belastingdienst.
 • Je hebt Overeenkomst periodieke gift.pdf(146.6 KB) (pdf) of een notariële akte
 • In the agreement you stipulate that you will donate a fixed amount per year to the Council for Refugees for at least 5 consecutive years. You decide whether you want to pay your annual gift in one lump sum or in several installments.
 • You will receive nothing in exchange for your periodic gift.
 • Donations that you made before concluding the agreement do not count as regular donations, but as regular donations.
Rekenvoorbeelden

Gewone gift

Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van jouw drempelinkomen. Jouw drempelinkomen is bijvoorbeeld € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als je € 450 aan gewone giften geeft, bereken je jouw aftrek zo.

Periodieke giften

Bij een periodieke gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag, zoals bij gewone giften. Je geeft in totaal € 450. Dit bedrag mag dan in zijn geheel worden afgetrokken van de belasting.

Bedrag aan giften
Het drempelbedrag
In totaal af te trekken bedrag
Gewone gift

 • € 450
 • € 270 (1% van € 27.000)
 • € 180
Periodieke gift

 • € 450
 • € 0
 • € 450

The benefits of periodic giving

 • The tax authorities pay a lot for your gift
 • You can contribute more without costing you extra money
 • It is quick and easy to arrange and provides years of tax benefits
 • You will receive all relevant information to complete your tax return for this donation
 • If you wish, you can use this money to benefit the Council for Refugees