Fantastische bijdrage van de Postcode Loterij!

VluchtelingenWerk Nederland ontvangt een bijdrage van tien miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Structureel opkomen voor vluchtelingen

Met deze fantastische jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij begeleiden wij 67.000 asielzoekers bij hun asielprocedure en ruim 58.000 vluchtelingen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Een deel van de bijdrage is bestemd voor extra projecten op het gebied van arbeidsparticipatie, jongeren en het verbeteren van de situatie aan de grenzen van Europa. Door de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen wij ons ook kritisch opstellen tegenover de overheid als wij misstanden constateren. Zo vragen wij aandacht voor de nog steeds veel te lange wachttijden voor de asielprocedure en volle azc’s en dringen er bij de overheid op aan om deze problemen nu eindelijk op te lossen.

331 miljoen euro voor 150 goede doelen

In totaal verdeelt de Postcode Loterij een bedrag van ruim 331 miljoen euro onder 150 goede doelen die werken aan een betere en rechtvaardigere wereld. Minimaal 40 procent van de inleg van de 3 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Sinds de oprichting in 1989 heeft de Loterij ruim 7,3 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.  VluchtelingenWerk zet het ontvangen bedrag in voor de begeleiding van vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en bij hun integratie in Nederland.

Bedankt!

VluchtelingenWerk Nederland bedankt de Postcode Loterij en alle deelnemers voor hun steun. We kunnen al ruim 30 jaar rekenen op een bijdrage van de loterij en dat stellen we enorm op prijs! Met het geld dat VluchtelingenWerk ontvangt van de Postcode Loterij, is onze onafhankelijkheid gewaarborgd en kunnen we ons werk voor vluchtelingen structureel handen en voeten geven.