Sneller oplossing nodig voor bankrekening Oekraïners

Veel vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nog steeds geen bankrekening openen. Hierdoor kunnen ze onder meer niet aan het werk. We roepen het kabinet op Oekraïners zonder biometrisch paspoort sneller een identiteitsdocument te geven waarmee ze een bankrekening kunnen openen. Ook moeten banken meer ruimte krijgen om soepeler om te gaan met deze groep.

Geen biometrisch paspoort

Om een bankrekening te kunnen openen moeten banken de identiteit van de aanvrager kunnen controleren. Maar naar schatting zo’n dertig procent van de Oekraïense vluchtelingen beschikt niet over een biometrisch paspoort. Vaak hebben ze dan wel een binnenlands identiteitsdocument, soms nog handgeschreven in het Cyrillisch. Ook vluchtelingen uit Oekraïne met een ander geboorteland zoals Syrië of Nigeria hebben vaak geen biometrisch paspoort, waardoor een bankrekening openen niet lukt. Voor de uitkering van leefgeld kan deze groep nu terugvallen op een prepaid bankpas of een uitkering in contanten. Maar dit is geen duurzame oplossing. Veel Oekraïense vluchtelingen willen aan het werk, maar hebben een Nederlandse bankrekening nodig om hun salaris op te laten storten. Het is hoog tijd dat deze hobbel eindelijk wordt weggenomen.

Geef Oekraïners snel een geldig identiteitsdocument

De IND start binnenkort met de registratie Oekraïense vluchtelingen. Ze krijgen dan een bewijs dat ze onder de richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Of dit bewijs ook een geldig identiteitsdocument wordt waarmee een betaalrekening kan worden geopend is nog niet duidelijk. De rijksoverheid en financiële instellingen zijn intussen nog steeds in gesprek over het versoepelen van de richtlijnen voor banken. Daarmee zou het ook mogelijk moeten worden om (tijdelijk) een bankrekening te openen zonder biometrisch paspoort. Er zijn sneller versoepelde richtlijnen nodig zodat banken meteen een betaalrekening kunnen openen voor vluchtelingen zonder biometrisch paspoort. Toch is dit slechts een tijdelijke oplossing. Zonder geldig identiteitsdocument zullen Oekraïners zonder biometrisch paspoort naar verwachting tegen veel meer problemen aanlopen. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een telefoonabonnement, verzekeringen, of het ophalen van een pakketje. Strikt genomen voldoen Oekraïners zonder biometrisch paspoort ook niet aan de identificatieplicht en kunnen daar in theorie voor beboet worden. We roepen het kabinet daarom op haast te maken met het verstrekken van geldige identiteitsbewijzen voor Oekraïners zonder biometrisch paspoort.