Menselijke maat in asielprocedure onhaalbaar Er is te weinig tijd, geld en personeel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een zorgvuldige asielbeoordeling. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport over de IND dat vandaag is gepubliceerd. Tijd…