Oproep aan het COA: laat normen voor grootschaligheid los

In Leeuwarden verblijven honderden vluchtelingen mét kinderen al een half jaar in een grote goederenhal zonder daglicht en enige vorm van privacy. En dat terwijl de gemeente Leeuwarden graag betere en kleinere locaties kan en wíl aandragen. Toch werkt COA hier niet aan mee. VluchtelingenWerk herkent deze signalen ook uit andere gemeenten en vindt het absurd dat er in deze tijden locaties worden afgewezen. Wij roepen het COA op de te strenge regelgeving los te laten en meer gebruik te maken van kleinschalige opvang nu de nood zo hoog is. Ook pleiten wij voor meer financiële middelen bij het COA om te zoeken naar creatieve oplossingen.

Wekelijks nieuw dieptepunt

Al sinds vorig jaar zomer verblijven duizenden vluchtelingen in zeer schrijnende noodopvanglocaties. In het hele land ontstaan steeds meer grootschalige hallen en tenten die worden gevuld met stapelbedden en schotjes. Al maanden trekken meerdere partijen, waaronder de Nationale Ombudsman, het College voor Rechten van de Mens, het Rode Kruis, Unicef en VluchtelingenWerk, aan de bel. Ondanks alle noodkreten blijven er voornamelijk grote locaties bij komen en bereikt de opvang wekelijks een nieuw dieptepunt. Al een ruime week dreigen vluchtelingen in Ter Apel op straat te belanden omdat de opvang bomvol zit.

Voordelen kleinschalige opvang

VluchtelingenWerk is voorstander van kleinschalige opvang omdat je hiermee de opvang van asielzoekers veel beter kan spreiden over het hele land en de belasting per gemeente lager ligt. Daarbij helpt deze vorm van opvang om vluchtelingen sneller te laten integreren in Nederland. De locaties liggen vaak centraler en bieden meer mogelijkheden om met Nederlanders in contact te komen. VluchtelingenWerk vindt het absurd dat ondanks de hoge nood toch regelmatig locaties worden afgewezen omdat deze niet aan bepaalde regelgeving van het COA voldoen. Dit heeft te maken met de budgetten die het COA vanuit het kabinet krijgt toegewezen, waardoor het COA zich genoodzaakt voelt te zoeken naar grootschalige locaties.

Laat bepaalde normen voor opvang los

Er wordt vooral gestuurd naar grotere opvangplekken waar veel mensen opgevangen kunnen worden, grotendeels om de kosten te beperken. De nood is al maanden ontzettend hoog en wij vinden dat COA meer in moet gaan op gemeentes die kleinere locaties aanbieden. Wij roepen staatssecretaris Van der Burg op om het COA meer financiële middelen te geven om op zoek te kunnen naar creatieve oplossingen, zoals kleinschalige opvang. Dit kan de opvang enorm ontlasten en vluchtelingen meer perspectief bieden. De noodopvang in Leeuwarden is geen menswaardige vorm van opvang en wij vinden dat deze locatie per direct gesloten moet worden.