Menselijke maat in asielprocedure onhaalbaar

Er is te weinig tijd, geld en personeel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor een zorgvuldige asielbeoordeling. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport over de IND dat vandaag is gepubliceerd.

Tijd voor kwaliteit

Deze signalen zien we bij VluchtelingenWerk al jaren in de praktijk. Wij onderschrijven het rapport ‘Tijd voor kwaliteit – Een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure’ van de Inspectie dan ook volledig. Het geeft aan hoe alarmerend de situatie is: het beleid maakt de menselijke maat onmogelijk.

Hoge tijdsdruk en te weinig voorbereiding

Het is verbazingwekkend hoeveel onderzoeken er al liggen met gelijkluidende conclusies. Medewerkers van de IND moeten onder hoge tijdsdruk, zonder informatie en goede voorbereiding gesprekken voeren met kwetsbare vluchtelingen. Beslissingen worden vaak alleen genomen en leunen daarbij te veel op de inzet van individuele medewerkers. Dit heeft invloed op de kwaliteit. Hier wordt onvoldoende op aangestuurd. Daarnaast ontbreken belangrijke randvoorwaarden voor het nemen van goede beslissingen. In de praktijk vertaalt zich dit in beoordelingen, die niet kloppen. Die zien begeleiders van VluchtelingenWerk regelmatig voorbij komen. VluchtelingenWerk pleit dan ook voor het ‘vierogenprincipe’ waarbij er altijd minimaal twee mensen betrokken zijn bij het nemen van de beslissing. Los van voldoende financiële middelen is het essentieel dat er ruimte en tijd is om gedegen afwegingen te maken.

Oproep aan kabinet

VluchtelingenWerk signaleert dat de huidige situatie het gevolg is van politieke keuzes: in het verleden is te veel bezuinigd op de IND, te veel gestuurd op productie en te weinig op kwaliteit en de vraag ‘heeft iemand hier bescherming nodig’. We roepen dit kabinet op om nú eindelijk tot actie over te gaan. Breng de IND in de positie om goed te doen waar ze voor is opgericht: gedegen beslissingen nemen richting mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Met oog voor de menselijke maat.