Crisisoverleg over noodkreet COA nodig

Het COA laat weten ‘tegen de grenzen aan te lopen’ bij het uitvoeren van haar wettelijke taak. De organisatie heeft op dit moment ‘onvoldoende perspectief om uit de acute capaciteitsnood te komen’ waardoor het moeilijk is om de menselijke maat te blijven waarborgen voor bewoners en medewerkers. Dat het zover is gekomen vinden VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF Nederland uiterst pijnlijk: Al jaren was deze opvangcrisis te voorzien. Dat deze ramp in wording niet is afgewend, is een collectief falen van betrokken overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Erbarmelijke opvangomstandigheden

Al ruim een half jaar verblijven duizenden asielzoekers en vluchtelingen uit landen als Syrië en Afghanistan onder zeer schrijnende omstandigheden in de noodopvang, zoals grote evenementenhallen met schotten en tenten gevuld met stapelbedden. Ook in Ter Apel is de nood al maanden hoog en verblijven er lange tijd asielzoekers en vluchtelingen, waaronder talloze kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in overvolle tenten. Afgelopen dinsdagavond dreigden zo’n 300 vluchtelingen op straat te belanden. Op het allerlaatste moment sprongen de gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Oss bij. Dit kan zo niet langer doorgaan.

Crisisoverleg

VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en UNICEF Nederland roepen het kabinet op gehoor te geven aan de urgente oproep van het COA. Deze opvangcrisis kan niet wachten tot het politieke reces eindigt op 10 mei. Vandaag kan het opnieuw zover zijn dat er geen bedden beschikbaar zijn. Daarom pleiten wij voor een crisisoverleg dat komende week plaatsvindt waarbij alle betrokken partijen met spoed bijeenkomen en zoeken naar een oplossing, zoals een speciale noodwet die ervoor zorgt dat het een plicht wordt om álle asielzoekers en vluchtelingen op te vangen.

Dringend beroep op elke burgemeester

Voor elke gemeente geldt: niets doen is geen optie meer. Het COA zegt op korte termijn grootschalige opvanglocaties voor de langere termijn nodig te hebben. VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en UNICEF Nederland erkennen dat het gebruik van grootschalige locaties in deze acute crisis onvermijdelijk is geworden, maar wijzen erop dat de leefomstandigheden in grootschalige locaties als evenementenhallen tekort schieten. Die locaties zouden zodra het mogelijk is snel weer gesloten moeten worden. Met name gezinnen met kinderen moeten dan zo snel mogelijk naar een betere locatie verhuizen. Wij doen een zeer dringend beroep op elke burgemeester in Nederland om vandaag nog verantwoordelijkheid te nemen en voor alle vluchtelingen een veilig en menswaardig onderkomen te regelen.