Uit welke oorlog je ook vlucht: geen vluchteling mag op straat belanden

Geen vluchteling mag in Nederland op straat belanden. Toch was het dinsdagavond bijna zover. Voor vluchtelingen die dinsdagavond in Nederland aankwamen was geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het allerlaatste moment werd plek gevonden in de gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Oss. Vandaag kan het opnieuw zover zijn. De opvang voor vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië, Jemen en Turkije staat zwaar onder druk. Er is een doorbraak en een structurele oplossing nodig.

Aan lege bedden ontbreekt het niet. Een meerderheid van de Nederlanders staat open voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog of vervolging. En dagelijks openen overal in het land nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er staan op dit moment 10.000 ongebruikte bedden klaar om hen de komende tijd op te kunnen vangen. Al maanden luiden het Rijk, het COA en hulporganisaties de noodklok bij gemeenten om het enorme tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit landen als Syrië, Jemen, Afghanistan en Turkije. Al deze oproepen vonden onvoldoende gehoor. Ook toen voor iedereen zichtbaar werd dat de opvang in tenten, zelfs in de winter, door de humane ondergrens zakte. Dat er binnen enkele weken opvangplekken werden gevonden voor Oekraïners toont aan dat er wel oplossingen mogelijk zijn om uit deze bestuurlijke impasse te komen. Er zou geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen vluchtelingen, uit welke oorlog zij ook vluchten. Een vluchteling die een beroep doet op onze bescherming moet fatsoenlijk worden opgevangen en mag zeker niet op straat belanden. Zeker niet nu er wel bedden klaarstaan. Dat er voor vluchtelingen uit Oekraïne aparte opvang wordt geregeld is begrijpelijk. Voor hen is er immers ook een andere procedure buiten het reguliere asielsysteem. Maar als dit onderscheid er in de praktijk toe leidt dat de ene vluchteling op straat belandt en er voor de ander wel bedden beschikbaar zijn, dan is dit niet meer uit te leggen. Er is daarom meer opvang nodig voor alle vluchtelingen. In de zoektocht naar nieuwe opvanglocaties mag daarom geen onderscheid worden gemaakt op basis van nationaliteit. Een speciale noodwet voorkomt nu dat Oekraïners op straat belanden. En dit is precies wat er nu helaas wel dreigt te gebeuren bij andere vluchtelingen.

Wij pleiten om deze reden voor een gelijke behandeling van alle vluchtelingen door middel van een noodwet. Wij doen een zeer dringend beroep op elke burgemeester om nu verantwoordelijkheid te nemen en voor alle vluchtelingen een veilig en fatsoenlijk onderkomen te regelen. Voor elke gemeente geldt: niets doen is geen optie meer.